Mechaninis vėdinimas

Mechaninis arba “priverstinis” vėdinimas- kontroliuojamas oro patiekimas į vėdinamą patalpą naudojant tam skirtus prietaisus (ventiliatorius, rekuperatorius ir kt.).

Paprasčiausias mechaninio vėdinimo pavyzdys- oro ištraukimas drėgnose patalpose (vonioje, WC patalpoje), ar virtuvėse- garų surinkėjai. Ištraukiamoji ventiliacija tiesiog išpučia orą laukan. Vidinės erdvės slėgis krenta ir šviežias lauko oras per nesandarumus ar per tam skirtas ventiliacines angas patenka vidun. Kokybiški ventiliatoriai veikia tyliai ir naudoja reliatyviai nedaug elektros energijos, turi galimybę nustatyti veikimo periodiškumą ir trukmę.

Specific Fan Power Image(1)Pagrindinis ištraukiamųjų ventiliatorių trūkumas- jie negali kontroliuoti iš kur į patalpą patenka naujas oras. Dažnai oras pritraukiamas per prasčiau name izoliuotas patalpas- katilines, garažus ar pan. Todėl patiekiamo oro kokybė nebūna labai gera. Be to, šaltuoju metų laiku, pašalinama daug šilto oro, o pritraukiamas oras būna lauko temperatūros. Prarandama brangi energija. Šiltuoju metų laiku- į patalpas patenka karštas aplinkos oras.

Kitas ventiliavimo būdas- įrengti ventiliavimo sistemą kuri verstų gryną lauko orą judėti į patalpas, iš kurių senesnis oras būtų išstumiamas laukan (tiekiamoji ventiliacija). Šiose sistemose gali būti integruotas pašildymo ar oro vėsinimo komponentas, todėl šviežias oras patiekiamas norimos temperatūros. Patiekiamas oras gali būti filtruojamas- išvalomas nuo teršalų, pašalinama perteklinė drėgmė, kvapai bei pašildomas ar atvėsinamas.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Leave a reply